Nykypäivää

Vuonna 2007 Cercle franco-finlandais de Helsinki – Helsingin ranskalais-suomalainen yhdistys ry (nimenmuutos vuonna 2003) on vireästi toimiva yhdistys. Yhdistyksessä on tällä hetkellä yli 350 jäsentä.

Yhdistyksen keskeinen toimintamuoto on edelleen jäsenillat. Keskimäärin kerran kuussa pidettävien jäseniltojen tavoitteena on perinteidensä mukaisesti edistää ja ylläpitää ranskalaisen kulttuurin tuntemusta sen eri muodoissa. Jäseniltojen teemat ovat hyvin monipuolisia. Erilaiset ajankohtaiset aiheet, mm. Ranskan yhteiskunnalliseen elämään ja Euroopan Unioniin liittyvät kysymykset (Suomen EU-puheenjohtajuuskausi ranskalaisessa lehdistössä, työsken-tely Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen palveluksessa Luxemburgissa, Ranskan valtion poliittiset muutokset, Ranskan tiedeprojektit jne.) ovat olleet suosittuja. Niin ikään suuren suosion viime vuosien aikana ovat saavuttaneet erityisesti ruoka- ja viinikulttuurin saloihin perehdyttävät esitelmät, unohtamatta esitysten höysteeksi järjestettyjä aitoja makuelämyksiä! Oma kuulijakunta löytää tiensä myös sellaisiin jäsentapaamisiin, joissa illan teema sivuaa esim. Ranskan alueita, historiaa, elokuvia, kirjallisuutta, musiikkia ym. taiteita tai tiedotusvälineitä. Jäseniltojen esitelmöitsijät ovat aina alansa asiantuntijoita, usein ranskalaisia tai ranskaa äidinkielenään puhuvia. Näin jäsenille tarjoutuu mahdollisuus toteuttaa yhtä tärkeää yhdistyksen tavoitetta: kuunnella ja käyttää ranskan kieltä.

Syys- ja kevätkaudet huipentuvat joulu- ja kevätjuhliin. Juhlien ohjelmanumeroina on kuultu musiikkia, saatu nauttia pienistä teatteriesityksistä ja seurattu esitelmiä esim. ranskalaisista joulunviettotavoista. Ruokalista on useimmiten räätälöity ranskalaisia herkkuja silmällä pitäen. Joulukuussa 1999 yhdistys toteutti pitkäaikaisen ajatuksen: tanssiaiset. Runsas joukko cercleläisiä ystävineen juhlisti yhdistyksen ”vuosituhannen viimeisiä tanssiaisia” suuren tanssiorkesterin tahdittamana Katajanokan Kasinolla. Seuraavana vuonna yhdistys juhli näyttävästi 110-vuotisjuhlaansa hotelli Kämpissä ja v. 2003 oli taas tanssiaisten vuoro, tällä kertaa Restaurant Pörssissä.

Jäseneksi voi liittyä kuka tahansa ranskan kielestä, maan kulttuurista tai muuten vain ranskalaisuudesta kiinnostunut. Kielitaitovaatimuksia ei ole, mutta jonkinlainen ranskan kielen taito auttaa ymmärtämään yleensä ranskaksi pidettäviä esityksiä. Jäsenet saavat tiedon yhdistyksen tapahtumista monta kertaa vuodessa kotiin postitettavasta jäsenkirjeestä. Kirjeessä kerrotaan yhdistyksen omasta ohjelmasta ja siihen on koottu myös tiivistelmä lähinnä pääkaupunkiseudun ranskalais-henkisistä tapahtumista kuten teatteri- ja oopperaesityksistä,

näyttelyistä jne. Niin ikään jäsenkirjeessä kerrotaan Suomen elokuva-arkiston ranskalaisesta ohjelmistosta, usein myös Ranskan kulttuurikeskuksen järjestämistä tapahtumista. Cercle tiedottaa toiminnastaan myös sähköpostin ja internetin kotisivujensa välityksellä.

Cercle on osallistunut jo usean vuoden ajan aktiivisesti erilaisten ranskalais-suomalaisten tapahtumien järjestä-miseen eri tavoin, esimerkkeinä Helsingin juhlaviikkojen ja kulttuurikaupungin ohjelmiston yhteydessä esitetty ranska-lainen Ulysse-barokkioopperaproduktio v. 2000, III euroop-palainen keskiajan tutkimuksen kongressi Jyväskylässä v. 2003, Denise Bellon -valokuvanäyttely Helsingin Jugend-salissa v. 2004, Travelling Rennes à Helsinki –elokuva-festivaalien Helsingin-osuus v. 2004 sekä frankofonia-aiheiset messut Helsingin Kaapelitehtaalla v. 2005 ja 2006.

Tärkeistä yhteistyökumppaneista mainittakoon Ranskan Suomen suurlähetystö, Ranskan kulttuurikeskus, Helsingin kaupunki, Suomen elokuva-arkisto, Suomi-Ranska yhdistysten liitto ja Helsingin ranskalais-suomalainen koulu.

Yhdistyksen vuosikokous valitsee jäsenistöstä yhdistyksen asioista huolehtivan hallituksen varajäsenineen. Hallituksen keskeisenä toimenkuvana on viime vuosina ollut yhdistyksen jäseniltojen ja erilaisten tapahtumien järjestäminen sekä yhdistyksen talousasioiden hallinnointi. Jokaisella jäsenellä on toki halutessaan mahdollisuus vaikuttaa yhdistystä koskeviin asioihin. Tarpeen vaatiessa on muodostettu toimi-kuntia huolehtimaan erilaisten tapahtumien järjestämisestä, esimerkkinä mm. 115-vuotisjuhlat Ritarihuoneella v. 2005.

Vuonna 2000 Cercle hankki omat toimitilat Helsingin Kruununhaasta. Seuraavana vuonna yhdistys aloitti pitkän tauon jälkeen ranskan kielen kurssien pitämisen jäsenilleen. Kurssitasot vaihtelevat alkeiskursseista pitkälle edistyneisiin. Vuodesta 2001 yhdistyksen kasvavaa toimintaa on hoitanut päätoimisesti tehtävään palkattu koordinaattori. Muutto uusiin, suurempiin tiloihin v. 2005 (Meritullinkatu 20 A 1, Kruununhaka) on mahdollistanut erityisesti kurssi-toiminnan laajentamisen.

Mainokset

Kommentointi on suljettu.

%d bloggers like this: